Offisiell sensorstasjon - Schancheholen, Stavanger, Norway

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikasjon       
Gjeldene 35 12 35 God luftkvalitet
     

Værvarselmin gj.sn. maxmin gj.sn. maxmin gj.sn. max           
07-08-20229131735819212424God luftkvalitet
     
08-08-202212151856818222828God luftkvalitet
     
09-08-202215212767814192828God luftkvalitet
     
10-08-2022162130671112233030God luftkvalitet
     
11-08-20222333388111224303838God luftkvalitet
     
12-08-2022142645591318233045God luftkvalitet
     
13-08-202215151555615171717God luftkvalitet
     
            

klassifikasjon AQI Helseeffektene bør bare være basert på 24-timers gjennomsnittsverdier.
God luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses å være tilfredsstillende, og luftforurensning utgjør liten eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 Luftkvalitet er akseptabel; for noen forurensende stoffer kan det imidlertid være et moderat helseproblem for et veldig lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning.
Usunt for noen 100-150 Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helseeffekter. Det er ikke sannsynlig at publikum vil bli berørt.
Usunn luftkvalitet 150-200 Alle kan begynne å oppleve helseeffekter; medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter.
Veldig usunn luftkvalitet 200-300 Helsevarsler om krisesituasjoner. Det er mer sannsynlig at hele befolkningen blir berørt
Farlig luftkvalitet > 300 Helsevarsel: alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter
 Mer informasjon:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fanget kl: 09-08-2022 15:00