Offisiell sensorstasjon - Vagen, Stavanger, Norway

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikasjon       
Gjeldene 8 2 8 God luftkvalitet
     

Værvarselmin gj.sn. maxmin gj.sn. maxmin gj.sn. max           
15-04-202471221461228353737God luftkvalitet
     
16-04-20247121846724303737God luftkvalitet
     
17-04-20248141956727313737God luftkvalitet
     
18-04-202491834571018303939God luftkvalitet
     
19-04-2024691134432343636God luftkvalitet
     
20-04-20248101046933363737God luftkvalitet
     
21-04-202410101046632353535God luftkvalitet
     
            

klassifikasjon AQI Helseeffektene bør bare være basert på 24-timers gjennomsnittsverdier.
God luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses å være tilfredsstillende, og luftforurensning utgjør liten eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 Luftkvalitet er akseptabel; for noen forurensende stoffer kan det imidlertid være et moderat helseproblem for et veldig lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning.
Usunt for noen 100-150 Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helseeffekter. Det er ikke sannsynlig at publikum vil bli berørt.
Usunn luftkvalitet 150-200 Alle kan begynne å oppleve helseeffekter; medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter.
Veldig usunn luftkvalitet 200-300 Helsevarsel: alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter
Farlig luftkvalitet > 300 Helsevarsler om krisesituasjoner. Det er mer sannsynlig at hele befolkningen blir berørt
 Mer informasjon:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fanget kl: 17-04-2024 16:00