X  Close Vår Purple AQ sensor

periode partikkel konsentrasjon AQI Fare       
Gjeldene pm10 10.33 9.6 God luftkvalitet
     

Gjeldene pm2.5 8.22 34.3 God luftkvalitet
     
10 min pm2.5 14.49 55.3 Moderat luftkvalitet  
    
30 min pm2.5 14.54 55.4 Moderat luftkvalitet  
    
1 time pm2.5 12.7 51.5 Moderat luftkvalitet  
    
6 timer pm2.5 6.49 27.0 God luftkvalitet
     
24 timer pm2.5 3.8 15.8 God luftkvalitet
     
1 uke pm2.5 4.33 18.0 God luftkvalitet
     

     

klassifisering AQI pm10 pm2.5 Helseeffektene bør bare være basert på 24-timers gjennomsnittsverdier.
God luftkvalitet 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Luftkvaliteten anses å være tilfredsstillende, og luftforurensning utgjør liten eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Luftkvaliteten er akseptabel; for noen forurensende stoffer kan det imidlertid være et moderat helseproblem for et veldig lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning.
Usunt for noen 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helseplager. Det er ikke sannsynlig at vanlig folk vil bli berørt.
Usunn luftkvalitet 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Alle kan begynne å oppleve helseplager; medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseplager.
Veldig usunn luftkvalitet 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Helsevarsler om krisesituasjoner. Det er mer sannsynlig at hele befolkningen blir berørt
Farlig luftkvalitet > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Helsevarsel: alle kan oppleve mer alvorlige helseplager
 Mer informasjon:  Luftkvalitetsindeks     Purpleair sensor  #7638(A) Sensordata fra kl: 05-12-2020 13:20  Temperatur: 11.7°C Luftfuktighet: 54%