Ιστορικό του σταθμού
ΡεύμασήμεραΕχθέςΙούνιος2022Συνεχώς
θερμοκρασία (F)55.8 ↑ 57.2 (00:11)
↓ 55.8 (01:11)
↑ 68.7 (12:40)
↓ 51.3 (04:41)
↑ 82.8 (24)
↓ 42.3 (6)
↑ 82.8 (Ιούν24)
↓ 23.7 (Απρ1)
↑ 90.1 (2018 Ιούλ27)
↓ 5.0 (2010 Δεκ27)
Βροχή (in)0 0.000.011.2815.24566.57
Υγρασία (%)90 ↑ 90 (00:51)
↓ 88 (00:11)
↑ 95 (05:51)
↓ 58 (12:40)
↑ 96 (15)
↓ 29 (6)
↑ 98 (Ιάν1)
↓ 25 (Απρ18)
↑ 100 (2010 Μάρ17)
↓ 3 (2020 Αυγ6)
Σημείο δρόσου (F)52.9 ↑ 53.2 (00:11)
↓ 52.9 (00:31)
↑ 56.5 (13:41)
↓ 49.3 (04:41)
↑ 63.0 (25)
↓ 34.3 (6)
↑ 63.0 (Ιούν25)
↓ 11.1 (Απρ6)
↑ 72.3 (2019 Ιούλ26)
↓ -6.0 (2010 Δεκ27)
πίεση (inHg)30 ↑ 30.00 (01:01)
↓ 29.99 (00:11)
↑ 30.01 (01:41)
↓ 29.96 (07:31)
↑ 30.25 (4)
↓ 29.62 (8)
↑ 30.99 (Μάρ19)
↓ 28.66 (Φεβ16)
↑ 30.99 (2022 Μάρ19)
↓ 28.14 (2020 Φεβ9)
Ανεμος (mph)1 5.8 (00:11)16.1 (11:31)25.1 (23)50.1 (Ιάν29)57.5 (2015 Ιάν10)
Ριπή (mph)8.1 11.4 (00:11)18.3 (12:11)31.1 (11)66.0 (Ιάν29)81.0 (2015 Ιάν10)
Ηλιακός (w/m2)0 0 (00:11)868 (12:31)1048 (19)1048 (Ιούν19)1088 (2021 Μάιος5)
UV (Index)0.0 0.0 (00:11)3.9 (12:31)4.8 (4)4.8 (Ιούν4)5.4 (2021 Ιούν24)