Lynradar: storm image Ingen tordenbyger registrert..Vårt webkamera mer informasjon My webcam


Kamera på Foreneset mer informasjon webcam on foreneset


Lynradar mer informasjon blitzortung!


Nedbørsradar  rain snow radar


Besøk vår andre værside:

Alternativ webside

iphone versjon

Nettbrett versjon

Foreneset
verstasjonIkke nødvendig med spesiell oppmerksomhet.    Det er ingen advarsler

Hvem er Online

Du kan sortere tabellen og verdiene i kolonnene ved å klikke på den tilsvarende overskriften

online for Hvem ip since last click page active
00:40crawl-you3.80.55.0 22:07 20-01-2019 22:47 ?p=whoIsOnline&lang=no
j
00:00guest85.165.175.0 22:34 20-01-2019 22:34
j
---googlebot66.249.66.0 - 20-01-2019 22:31 ?p=wsPartners&s=wu&lang=
no
n
---googlebot66.249.66.0 - 20-01-2019 22:29 ?p=ws_metno_page&lang=no
&city=4
n
---googlebot66.249.66.0 - 20-01-2019 22:19 ?p=ws_metno_page&lang=no
&city=1
n
---bot.157.55.39.0 - 20-01-2019 22:14 ?p=ws_yrno_page&lang=no
n
---obot54.36.149.0 - 20-01-2019 22:04 ?p=wsPrecipRadarNo&lang=
no
n
---obot54.36.149.0 - 20-01-2019 22:00 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---guest51.174.91.0 - 20-01-2019 21:57 ?pcSite=Y
n
---obot54.36.149.0 - 20-01-2019 21:40 ?p=incContact&lang=no
n
---guest66.249.93.0 - 20-01-2019 21:17 ?pcSite=Y
n
---guest92.221.131.0 - 20-01-2019 20:58
n
---guest82.102.18.0 - 20-01-2019 20:53 /weather28/
n
---guest46.101.1.0 - 20-01-2019 20:27
n
---guest92.221.40.0 - 20-01-2019 20:06
n
---guest46.9.34.0 - 20-01-2019 19:56
n
---guest37.188.245.0 - 20-01-2019 19:54 ?p=wsStartPage&wp=WD&lan
g=en
n
---guest77.16.60.0 - 20-01-2019 19:44 ?pcSite=Y
n
---obot54.36.149.0 - 20-01-2019 19:22 ?p=thunderRadar&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 20-01-2019 18:59 ?p=34&lang=no
n
---guest176.11.74.0 - 20-01-2019 18:55 ?pcSite=Y
n
---guest178.232.100.0 - 20-01-2019 18:00
n
---obot54.36.149.0 - 20-01-2019 17:59 ?p=wsPartners&s=wu&lang=
no
n
---guest51.174.100.0 - 20-01-2019 17:29 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---guest92.221.163.0 - 20-01-2019 16:52
n
---guest81.166.139.0 - 20-01-2019 16:45
n
---guest51.175.11.0 - 20-01-2019 16:20
n
---obot54.36.149.0 - 20-01-2019 15:08 ?p=statusWeatherSystems&
lang=no
n
---unknown65.99.237.0 - 20-01-2019 14:48 ?lang=no&p=ewn_stations
n
---guest92.221.110.0 - 20-01-2019 14:03 ?pcSite=Y
n
---obot54.36.148.0 - 20-01-2019 14:00 ?p=280&lang=no
n
---guest51.174.88.0 - 20-01-2019 13:16
n
---guest176.11.44.0 - 20-01-2019 11:52
n
---guest14.143.30.0 - 20-01-2019 10:43 ?p=257&lang=no&wp=WD
n
---guest198.23.201.0 - 20-01-2019 10:43
n
---bot.40.77.167.0 - 20-01-2019 10:32
n
---obot54.36.148.0 - 20-01-2019 10:27 ?p=trends&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 20-01-2019 10:12 ?p=ewn_maps&lang=no
n
---obot54.36.149.0 - 20-01-2019 10:09 ?p=cloudRadarv3&lang=no
n
---guest79.161.219.0 - 20-01-2019 10:06
n
---guest92.221.80.0 - 20-01-2019 09:49 ?p=wsPartners&s=wow&lang
=no
n
---obot54.36.148.0 - 20-01-2019 09:38 ?p=wsCustomize&lang=no
n
---guest51.174.99.0 - 20-01-2019 09:24 ?pcSite=Y
n
---guest178.232.249.0 - 20-01-2019 09:23 ?pcSite=Y
n
---guest92.221.36.0 - 20-01-2019 09:18
n
---obot54.36.148.0 - 20-01-2019 09:16 ?p=wsPartners&lang=no
n
---guest92.221.74.0 - 20-01-2019 08:06
n
---guest5.227.139.0 - 20-01-2019 08:02 ?city=2&p=ws_metno_page&
lang=http%3a%2f%2fwww.go
ogle.com+
n
---bot.157.55.39.0 - 20-01-2019 07:12 ?p=historyv3&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 20-01-2019 07:10 ?p=62-2&lang=no
n
---bot.157.55.39.0 - 20-01-2019 06:07 ?p=statusWeatherSystems
n
---obot54.36.149.0 - 20-01-2019 05:41 ?p=281&lang=no
n
---bot.207.46.13.0 - 20-01-2019 05:34 ?p=wrnPrintWarnings&lang
=no
n
---bot.207.46.13.0 - 20-01-2019 05:28 ?p=wsWUstart&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 20-01-2019 05:26 ?p=ws_metno_page&lang=no
n
---bot.207.46.13.0 - 20-01-2019 05:00 ?p=historyv3&lang=no
n
---guest185.232.21.0 - 20-01-2019 04:21 /weather28/
n
---bot.157.55.39.0 - 20-01-2019 00:55
n
---obot54.36.148.0 - 20-01-2019 00:33 ?p=statusWeatherSystems
n
---guest92.221.178.0 - 20-01-2019 00:26
n
---guest185.17.149.0 - 19-01-2019 22:31 /weather28/
n
---unknown59.188.16.0 - 19-01-2019 22:29 ?p=wsStartPage
n
---bot.157.55.39.0 - 19-01-2019 21:55 ?p=astronomy&lang=no
n
---unknown185.55.224.0 - 19-01-2019 21:46 ?p=whoIsOnline&lang=no
n
---unknown91.134.248.0 - 19-01-2019 21:13 ?p=whoIsOnline&lang=no
n
---bot.207.46.13.0 - 19-01-2019 19:50 ?p=ws_wind_map_2&lang=no
n
---guest92.221.11.0 - 19-01-2019 19:08
n
---spider111.202.100.0 - 19-01-2019 18:43
n
---guest5.188.44.0 - 19-01-2019 18:23
n
---guest92.220.251.0 - 19-01-2019 17:53
n
---guest109.247.253.0 - 19-01-2019 17:45
n
---guest176.102.212.0 - 19-01-2019 17:38
n
---guest31.184.238.0 - 19-01-2019 17:13 ?p=incContact&lang=no
n
---guest66.249.83.0 - 19-01-2019 17:08 ?pcSite=Y
n
---obot54.36.149.0 - 19-01-2019 16:11 ?p=Earthquakes&lang=no
n
---obot54.36.149.0 - 19-01-2019 16:02 ?p=wrnPrintWarnings&lang
=no
n
---guest66.249.93.0 - 19-01-2019 15:40 ?pcSite=Y
n
---guest66.249.93.0 - 19-01-2019 14:38 ?pcSite=Y
n
---guest197.178.223.0 - 19-01-2019 14:35 ?pcSite=Y
n
---bot.40.77.167.0 - 19-01-2019 14:17 ?p=wsGlobalMap&lang=no
n
---guest207.189.0.0 - 19-01-2019 13:03 /weather28/
n
---obot54.36.148.0 - 19-01-2019 12:51 ?p=ewn_stations&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 19-01-2019 12:28 ?p=64&lang=no
n
---bot.207.46.13.0 - 19-01-2019 12:22 ?p=281&lang=no
n
---guest77.16.218.0 - 19-01-2019 12:08
n
---guest92.221.55.0 - 19-01-2019 11:48
n
---guest92.221.11.0 - 19-01-2019 11:25
n
---bot.207.46.13.0 - 19-01-2019 11:04 ?p=wrnPrintWarnings&lang
=no
n
---bot.40.77.167.0 - 19-01-2019 10:52 ?p=printZambretti&lang=n
o
n
---bot.157.55.39.0 - 19-01-2019 10:30 ?p=34&lang=no
n
---guest167.114.209.0 - 19-01-2019 08:48 ?p=62-2&lang=no
n
---spider42.236.10.0 - 19-01-2019 07:34
n
---guest84.213.21.0 - 19-01-2019 07:17
n
---guest92.221.181.0 - 19-01-2019 06:51
n
---bot.40.77.167.0 - 19-01-2019 06:37 ?p=ws_wind_map_2&lang=no
n
---guest176.36.21.0 - 19-01-2019 06:20 ?p=257&lang=no&wp=WD
n
---guest52.40.16.0 - 19-01-2019 06:16
n
---bot.157.55.39.0 - 19-01-2019 05:50
n
---bot.207.46.13.0 - 19-01-2019 04:21 ?p=wsCustomize&lang=no
n
---bot.40.77.167.0 - 19-01-2019 03:04 ?p=99&lang=no
n
---guest35.245.97.0 - 19-01-2019 02:46 ?p=wsPartners&s=wu&lang=
no'A=0
n
---guest39.137.46.0 - 19-01-2019 01:37 ?p=257&lang=no&wp=WD
n
---guest117.191.11.0 - 19-01-2019 00:22
n
---bot.157.55.39.0 - 18-01-2019 23:07 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---guest92.221.27.0 - 18-01-2019 20:27
n
---bot.157.55.39.0 - 18-01-2019 20:10 ?p=04&lang=no
n
---guest77.18.54.0 - 18-01-2019 18:29
n
---guest1.20.99.0 - 18-01-2019 16:30 ?p=257&lang=no&wp=WD
n
---guest129.205.161.0 - 18-01-2019 16:29
n
---bot.207.46.13.0 - 18-01-2019 16:13 ?p=wu_fct_page&lang=no
n
---guest212.33.136.0 - 18-01-2019 16:13
n
---guest185.104.184.0 - 18-01-2019 16:08 /weather28/
n
---obot178.255.215.0 - 18-01-2019 15:35 ?p=258&lang=no
n
---guest212.33.133.0 - 18-01-2019 14:54
n
---guest91.243.69.0 - 18-01-2019 14:18 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---guest64.62.243.0 - 18-01-2019 11:32
n
---guest185.73.25.0 - 18-01-2019 09:26
n
---guest92.221.187.0 - 18-01-2019 08:11
n
---guest51.174.96.0 - 18-01-2019 07:45
n
---guest92.220.108.0 - 18-01-2019 07:41 ?p=astronomy&lang=no
n
---bot.207.46.13.0 - 18-01-2019 07:17 ?p=wsForecast&lang=no
n
---guest92.221.183.0 - 18-01-2019 06:57
n
---guest62.92.121.0 - 18-01-2019 06:53
n
---bot.207.46.13.0 - 18-01-2019 06:27 ?p=289&lang=no
n
---guest81.166.81.0 - 18-01-2019 05:31
n
---guest88.91.43.0 - 18-01-2019 05:09 ?pcSite=Y
n
---guest219.141.153.0 - 18-01-2019 04:49
n
---unknown153.92.6.0 - 18-01-2019 03:25 ?lang=no&p=trends
n
---unknown200.170.171.0 - 18-01-2019 03:07 ?p=wsStartPage
n
---obot54.36.148.0 - 18-01-2019 03:01 ?p=wsAbout&lang=no
n
---unknown212.1.211.0 - 18-01-2019 02:53 ?lang=no&p=trends
n
---guest80.246.188.0 - 18-01-2019 02:41 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---guest85.214.16.0 - 18-01-2019 01:51 ?default
n
---bot.207.46.13.0 - 18-01-2019 01:15 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---guest140.227.212.0 - 18-01-2019 01:08
n
---bot/5.45.207.0 - 18-01-2019 00:00
n
---obot54.36.148.0 - 17-01-2019 23:26 ?p=259&lang=no
n
---bot.144.76.81.0 - 17-01-2019 23:13 ?default
n
---guest80.212.143.0 - 17-01-2019 22:23 ?default
n
---guest31.184.238.0 - 17-01-2019 21:59 ?p=wsWUstart&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 17-01-2019 21:55 ?p=wsPartners&s=wcloud&l
ang=no
n
---bot.207.46.13.0 - 17-01-2019 21:26 ?p=257&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 17-01-2019 21:12 ?p=Space&lang=no
n
---guest185.104.184.0 - 17-01-2019 19:12 /weather28/
n
---bot.157.55.39.0 - 17-01-2019 18:14 ?p=289&lang=no
n
---guest80.212.141.0 - 17-01-2019 17:23
n
---bot.40.77.167.0 - 17-01-2019 16:37 ?p=wsPartners&s=wow&lang
=no
n
---guest80.212.141.0 - 17-01-2019 16:16
n
---guest163.172.181.0 - 17-01-2019 15:49 ?p=257&lang=/
n
---guest39.137.46.0 - 17-01-2019 15:48
n
---bot.40.77.167.0 - 17-01-2019 15:16 ?p=thunderRadar&lang=no
n
---spider42.236.10.0 - 17-01-2019 15:08
n
---guest92.127.254.0 - 17-01-2019 14:38
n
---obot54.36.149.0 - 17-01-2019 14:36 ?p=mnu_aqhi_purple&lang=
no
n
---obot54.36.148.0 - 17-01-2019 13:26 ?default
n
---guest51.174.94.0 - 17-01-2019 12:51
n
---guest92.221.163.0 - 17-01-2019 12:43
n
---guest77.16.50.0 - 17-01-2019 12:26 ?pcSite=Y
n
---obot54.36.148.0 - 17-01-2019 12:24 ?p=03&lang=no
n
---guest216.145.11.0 - 17-01-2019 11:55
n
---spider111.202.101.0 - 17-01-2019 11:08
n
---bot.207.46.13.0 - 17-01-2019 10:10 ?p=metarDisplay&lang=no
n
---guest92.221.18.0 - 17-01-2019 09:59
n
---guest64.246.161.0 - 17-01-2019 09:51
n
---guest5.62.49.0 - 17-01-2019 09:49
n
---obot54.36.148.0 - 17-01-2019 08:36 ?p=wsGlobalMap&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 17-01-2019 08:33 ?p=wsWUstart&lang=no
n
---guest46.166.143.0 - 17-01-2019 06:41 /weather28/
n
---guest167.114.172.0 - 17-01-2019 06:02 ?p=258&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 17-01-2019 05:59 ?p=console&lang=no
n
---bot.157.55.39.0 - 17-01-2019 05:27 ?p=trends&lang=436
n
---bot.207.46.13.0 - 17-01-2019 05:16 ?p=258&lang=no
n
---bot.40.77.167.0 - 17-01-2019 04:57 ?p=wsPartners&s=wu&lang=
no
n
---spider106.120.173.0 - 17-01-2019 03:09
n
---bot.40.77.167.0 - 17-01-2019 02:57 ?p=trends&lang=no
n
---obot54.36.149.0 - 17-01-2019 01:08 ?p=metarDisplay&lang=no
n
---unknown212.47.208.0 - 17-01-2019 00:16 ?p=console&lang=no%22%20
or%20(1,2)=(select*from(
select%20name_const(CHAR
(111,108,111,108,111,115
,104,101,114),1),name_co
nst(CHAR(111,108,111,108
,111,115,104,101,114),1)
)a)%20--%20%22x%22=%22x
n

Du finner vår vær info også på:

UK Metoffice

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Utstyr vi bruker:

Værstsjon
Davis VP2

Værprogram
Weather Display

Davis VP2

Weather Display