Bruk link Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.

Vårt webkamera mer informasjon My webcam


Kamera på Foreneset mer informasjon webcam on foreneset


Nedbørsradar  rain snow radar


Besøk vår andre værside:

Alternativ webside

iphone versjon

Nettbrett versjon

Foreneset
verstasjonOm denne værstasjon

Stasjonen er drevet av en Davis VP2 værstasjon. Data blir samlet inn hvert 2 sekund og siden oppdateres hvert 1-5 minutter. Dette nettstedet og dets data er samlet inn ved hjelp av Weather Display.

Stasjonen består av en vindmåler, regnmåler , UV sensor, Solar sensor og en termo-hygrosensor, plassert optimalt for høyest mulig nøyaktighet.

Randaberg,Rogaland

Innbyggere 1.1.2009: 9 867 .

Areal: 24,1 km2

For 13.000 år siden drog stor isen seg bort fra Randaberg. I løpet av det nærmeste tusenåret dukket de første menneskene opp etter å krysse Norskerenna fra Nordsjøkontinentet. På den tiden sto sjøen 25 meter høyere enn i dag og gjorde bygden til en samling øyer og holmer og klimaet var om lag som på Grønlandskysten i dag.

Gradvis steg landet og klimaet ble mildere. Rundt 6000 f-er. Kr dukket Svarthola opp av havet og ble tatt i bruk av folket som da levde som samlere og jegere. Dette var trolig hovedboplassen for en stamme på rundt 25 medlemmer og som hadde Nord-Jæren som sitt område. Rundt 4000 f-er. Kr startet en så litt med jordbruk attåt fangsten. På denne tiden var klimaet som i Paris og bygden var dekket av store, varmekjære lauv-blandingsskoger. Først fra rundt 2000 f-er. Kr rekner vi med at randabergbuen fikk jordbruket som hovednæring og de ble bofaste. Etter alt å dømme organiserte en seg nå i litt større samfunn. Som monument fra denne tiden, finner vi fremdeles store gravrøyser.

Rundt 500 f-er. Kr blir klimaet mer som i dag og skogen forsvinner. Samtidig tar folk så litt i bruk jernet. Folketallet stiger etter Kristi fødsel, og når et høydepunkt i folkevandringstiden rundt 500 e-er. Kr På den tiden har det vært minst 33 gårder i bygden som da kan ha hatt en befolkning på kanskje 200 -300 mennesker.

Teksten er tatt ut av en bok av Birger Lindanger.

Om dette nettstedet

Stasjonen og websiden drives av Torjan Heradstveit som også driver stasjonen på Foreneset Foreneset verstasjon.
Websiden har Innstillinger i menyen som du kan sette opp etter ønske. Det ligger en Rapportering i meny som det kan legges inn værhendelser med bilde og tekst.
Webkamera er sørvendt.

WXSIM er en egen produsert værmelding som bruker date fra stasjonen på Randaberg til å lage meldingene, en kan velge i innstilling om en vil ha denne eller met.no,yr.no eller annen værmelding på hovedsiden. Det blir husket av cookie til neste gang du kommer inn.

Temperatur på hovedside Med Max og Min verdier.
"sist år" er verdi samme dag sist år hentet fra WeatherUnderground men mine data.
"Stasjons rekord" er samme dag siden oppstart, hentet ut av program.
"Rekord/idag:" for samme dag bare offisielle data fra WeatherUnderground, verdi er fra nærmeste metarstasjon, sola lufthavn.
"Normal/idag:" Samme som over, offisiell normal temp.

Ellers så er det nok av info og finne på de enkelte sider rapporter,grafer,rekorder, og mye annet værsnaks. Ta gjerne kontakt om det skulle være noe en lurer på.

Credits


Du finner vår vær info også på:

UK Metoffice

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Utstyr vi bruker:

Værstsjon
Davis VP2

Værprogram
Weather Display

Davis VP2

Weather Display